Termeni şi condiţii

Site-ul JUNIORJOBS.RO se află în proprietatea şi este întreţinut şi administrat de către S.C. MOTS S.R.L., companie înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J35/1570/2007, cod unic de înregistrare RO21611066, având adresa în Timişoara, Str. F.C. Ripensia, nr. 14.

Folosirea acestui site implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor. JUNIORJOBS.RO îşi asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără notificări în prealabil. Cea mai recentă versiune a termenilor şi condiţiilor poate fi citită oricând folosind legătura "Termeni şi condiţii" din josul paginilor site-ului. Utilizarea serviciilor oferite de acest site este gratuită, atât pentru persoane fizice cât şi juridice.

Răspunderile utilizatorului

Prin termenul "utilizator" al acestui site se înţelege orice persoană fizică sau juridică care accesează acestă pagină web.

Orice fel de decizie luată pe baza informaţiilor culese de pe site-ul JUNIORJOBS.RO, constituie răspunderea proprie a utilizatorului.

Legături

S.C. MOTS S.R.L. nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest site (legături de natură comericială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

Drepturile de autor

Întregul conţinut al site-ului JUNIORJOBS.RO - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe şi alte date - este proprietatea JUNIORJOBS.RO şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul JUNIORJOBS.RO a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Alte informaţii

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii şi orice alte comunicări; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare. S.C. MOTS S.R.L. are dreptul (dar nu şi obligaţia) de a şterge orice astfel de conţinuturi identificate pe site. S.C. MOTS S.R.L. nu va purta responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.

Politica de securitate

Acest site foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află în controlul nostru. S.C. MOTS S.R.L. nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduieşte site-ul JUNIORJOBS.RO.

Măsurile adoptate de S.C. MOTS S.R.L. pentru asigurarea securităţii stabilite în conformitate cu cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal ce se regăsesc în Ordinul nr. 52/2002 publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 383 din 5 iunie 2002, denumit în continuare operator, sunt:

  • utilizatorul autorizat de către operator se identifică şi se autentifică prin introducerea unui user şi a unei parole atunci când accesează baza de date cu caracter personal
  • datele sunt anonime, în momentul în care sunt prelucrate de programatori
  • se acceseză doar datele necesare administrării conturilor
  • colectarea datelor se face printr-un sistem informaţional automat
  • o data la 3 luni se vor face copii de siguranţă a datelor
  • fiecarea accesare a bazei de date este înregistrată şi monitorizată
  • utilizatorii care au acces la datele cu caracter personal sunt instruiţi cu privire la confidenţialitatea datelor şi îşi închid sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă
  • securitatea prelucrării datelor este menţinută prin sisteme antivirus şi prin interzicerea instalării pe calculatoarele folosite de utilizatori a unor programe software care provin din surse dubioase şi a funcţiei "Print Screen" atunci când pe monitor sunt afişate datele cu caracter personal
  • imprimarea datelor se face doar de către utilizatorii autorizaţi de către operator

Declinarea responsabilităţii

S.C. MOTS S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru repartiţiile de pe acest site şi nu poate fi făcută vinovată pentru pagubele apărute prin folosirea în orice fel a informaţiilor acestui site. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site şi a serviciului de repartiţie, fie a tinerilor către companii sau instituţii, fie invers, se face pe propriul risc. S.C. MOTS S.R.L. nu garantează că acest site, serverele sale sau e-mail-urile trimise în numele JUNIORJOBS.RO sunt lipsite de viruşi sau alte componente dăunătoare.

Greşeli de tipărire

S.C. MOTS S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare în ceea ce conţinutul textual sau imagistic al acestui site.

Condiţii legale

Site-ul JUNIORJOBS.RO funcţionează conform prevederilor legale ale Statului Român.

Dispute şi conflicte

Orice conflict apărut între S.C. MOTS S.R.L. şi utilizatori se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor este de competenţa instanţelor româneşti.

Politica de confidenţialitate

Protecţia datelor personale

S.C. MOTS S.R.L. respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărui utilizator al acestui site fiind înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 27175. Scopul prelucrării de către S.C. MOTS S.R.L. a datelor cu caracter personal colectate prin intermediul juniorjobs.ro este de plasare a forţei de muncă, de reclamă, marketing şi publicitate. Categoriile de date colectate sunt: nume şi prenume, data şi locul naşterii, numărul de telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail şi formarea profesională. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt sau pot fi: persoana vizată, instituţiile de învăţământ şi de educaţie, angajatorul/potenţialul angajator al persoanei vizate, agenţiile de selecţie şi plasare a forţei de muncă. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. MOTS S.R.L. va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care sunt furnizate despre utilizatori, un membru al familiei utilizatorului ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: înscrierea acestor date în documentele fiscale emise de societate conform legii şi informarea utilizatorului. Utilizatorul este obligat să furnizeze datele, acestea fiind necesare pentru a putea fi întocmit un profil al utilizatorului şi pentru a putea fi realizate repartiţiile. Refuzul utilizatorului duce la imposibilitatea repartiţiei tinerilor în companii sau instituţii. Daca utilizatorul doreşte să primească informaţii despre produsele, serviciile sau evenimentele oferite de S.C. MOTS S.R.L. prin site-ul JUNIROJOBS.RO, este necesar să se bifezei căsuţa de abonare la newsletter în contul utilizatorului de pe acest site. În cazul în care se doreşte renunţarea ulterioară a primirii de comunicări din partea S.C. MOTS S.R.L., utilizatorul ested rugat să se dezaboneze folosind link-ul de dezabonare existent în fiecare newsletter. Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată trimisă pe adresa societătii sau la numărul de fax al societăţii, care poate fi găsit în pagina de contact. Trebuie însă precizat că, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, datele personale ale utilizatorului nu pot fi şterse din documentele financiare, fiscale şi de gestiune emise de societate, aceste prelucrări având caracter obligatioriu, iar Legea nr. 677/2001 prevede exluderea dreptului de opoziţie în acest caz. Dacă unele din datele despre utilizatori sunt incorecte, aceştia sunt rugaţi să ne infiormeze în cel mai scurt timp posibil.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de către S.C. MOTS S.R.L. numai în scopul declarat al acestui site în conformitate cu prevederile legale. Informaţiile din formularele prezente pe unele dintre paginile site-ului vor fi folosite pentru trimitere de comunicări, eventualele promoţii sau buletinele informative periodice. S.C. MOTS S.R.L. se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele personale ale utilizatorilor site-ului JUNIORJOBS.RO. Datele personale pot fi transmise autorităţilor în drept să verifice eventualele tranzacţii comerciale, numai la solicitarea justificată a acestora.